Nu avskaffas revisionsplikten

Den 1 november 2010 avskaffas revisionsplikten för 250 000 företag. Det innebär att Sverige får nya förutsättningar för företagande. På samma sätt som inom övriga EU, avskaffas nu den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Syftet är att minska den administrativa bördan för de företag som omfattas.

För att möta näringslivets behov av kvalitetssäkrad redovisning har branschen utvecklat en auktorisation av redovisningskonsulter och en ny svensk standard för redovisningstjänster, Reko. På så sätt kvalitetssäkras redovisningen redan under det löpande arbetet. En bokslutsrapport, som följer internationell standard, kan sedan avges för att bekräfta detta.

Lämna en kommentar