Vad menas med skatteplanering?

I den här artikeln ger vi en förklaring till vad vi menar med skatteplanering och vilka olika typer av skatteplanering som finns. Vi ger också en lång rad exempel på skatteplaneringsåtgärder och en kort beskrivning av dessa. Positiv och negativ klang Benämningen skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang den … Läs mer

Information om bokslutsrapporten

Den 1 november 2010 avskaffas den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 250 000 företag och som innebär att det blir frivilligt med revisor. I stället finns nu möjlighet att välja bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Far och SRF. Enbart den som är auktoriserad redovisningskonsult som … Läs mer

Nu avskaffas revisionsplikten

Den 1 november 2010 avskaffas revisionsplikten för 250 000 företag. Det innebär att Sverige får nya förutsättningar för företagande. På samma sätt som inom övriga EU, avskaffas nu den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Syftet är att minska den administrativa bördan för de företag som omfattas. För att möta näringslivets behov av kvalitetssäkrad redovisning har branschen … Läs mer